martes, 19 de mayo de 2015

L'Escoleta fa guanyar diners a l'Ajuntament de Riells?

La cooperativa que gestiona la llar d'infants municipal de Riells i Viabrea interposa una reclamació per tal que la Generalitat esclareixi on són gairebé 260.000 euros de subvenció

L'Ajuntament de Riells ha rebut 257.880,93 euros com a subvencions per l'Escoleta en els darrers 12 anys que la llar d'infants mai ha ingressat. Amb aquests diners es podria pagar 6 cops el dèficit acumulat de l'Escoleta de 40.182 euros, responsabilitat de l'Ajuntament governat per ERC. 
 
La Generalitat de Catalunya atorga una subvenció finalista als titulars de les llars d'infants de 0 a 3 anys —actualment ho gestiona la Diputació de Girona des del curs 2012/2013—. En el cas de l'Escoleta de Riells el titular és l'Ajuntament i aquest l'ha de destinar a la seva finalitat (és a dir, a la llar d'infants municipal). Entre les quantitats aprovades en concepte de subvencions i, suposadament, rebudes per l’Ajuntament des del curs 2003/2004 al curs 2013/2014, i les quantitats efectivament cobrades per part de l’Escoleta hi ha una diferència que arriba als 257.880,93 euros.

A partir d'aquesta informació les cooperativistes denuncien davant el Departament d’Ensenyament (com a departament responsable) i al Departament de Finances (com a departament pagador) la situació de manca de finançament que pateix i ha patit l’Escoleta. Tanmateix sol·liciten que la Generalitat faciliti la informació necessària en relació a les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Riells i Viabrea i poder confirmar les irregularitats detectades. L'Escoleta desconeix el destí d’aquestes quantitats i sol·licita als departaments corresponents que investiguin aquesta situació irregular a banda d'altres irregularitats: compensació de canons, deducció per l'Ajuntament de despeses vàries com llum o telèfon, establiment d'un import fix i aleatori de les subvencions rebudes.


Un cop rebuda la confirmació sobre les quantitats rebudes per l’Ajuntament de Riells i Viabrea, l'Escoleta emprendrà les accions legals que corresponguin.

Antecedents d'irregularitats econòmiques
Malauradament, aquesta situació no és gens estranya doncs ja la Sindicatura de Comptes de la Generalitat va detectar en el seu informe de fiscalització 9/2012, relatiu a l’Ajuntament de Riells i Viabrea pels exercicis 2002-2005 «manca de control sobre la tresoreria en els exercicis fiscalitzats, així com moviments de tresoreria no registrats per la comptabilitat. A l'informe de la Sindicatura ja apareix l'Escoleta ja que l'òrgan fiscalitzador exposa, per exemple, que «la subvenció de la Diputació de Girona per finançar les obres de la llar d’infants, cobrada el 15 de febrer del 2003 per un import de 30.000 euros no va ser registrada en la comptabilitat de l’Ajuntament i no hi ha cap conciliació entre els saldos».


#QuiManaNoPaga
El 19 de març de 2015 es va engegar una campanya de denúncia pública informar sobre el mobbing que està patint la cooperativa encarregada de fer funcionar la llar d'infants municipal de Riells i Viabrea. Recordem que aquesta cooperativa té una concessió de 25 anys i té diverses fonts que asseguren que el consistori vol trencar el contracte sense cap mena d'indemnització, la qual cosa només es podria fer si la cooperativa renuncia voluntàriament.

Després dels primers acostaments i una reunió amb el govern local d'ERC on semblava que en breu tot es posaria en ordre... tot el que les treballadores de l'Escoleta han rebut en aquests dos mesos han estat: amenaces («o traieu les pancartes o us envio al cos policial»), cap resposta a la proposta de solució del conflicte presentada per la cooperativa o reunions informatives amb els usuaris de l'Escoleta assegurant que les educadores no tenen raó (amb els arguments de que és deficitària, que hi ha una persona més treballant...).

Arrel de tot això, la cooperativa ha anat profunditzant i investigant sobre el tema i ha arribat a la conclusió que l'Escoleta de Riells no només no és deficitària sinó que sembla ser que ha aportat a l'Ajuntament un volum important de guanys en els darrers 12 anys: gairebé 260.000 euros.

Anteriorment, l'Escoleta ha denunciat que no tota la subvenció arribava a la llar d'infants (com es va fer al Síndic de Greuges el dia 10/12/2010). L'Ajuntament s'excusava (i encara ho fa) dient que el consistori paga llum, aigua i telèfon despeses que, per contracte, s'han de pagar de les pròpies partides municipals tal i com ha de fer de la resta dels equipaments municipals. Una altra excusa sovint emprada és que «la Generalitat encara no ha pagat» incomplint el contracte signat que enlloc diu que l'Escoleta hagi de fer front al dèficit fins que la Generalitat pagui. El contracte deixa clar que serà el propi Ajuntament l'encarregat de fer front al dèficit que es generi entenent que quan aquest cobri de la Generalitat, recuperarà les aportacions avançades mensualment.

Algú sap on paren aquests 260.000 euros?

No hay comentarios:

Publicar un comentario