martes, 7 de abril de 2015

Trobada de l'Escoleta de Riells amb l'Ajuntament

El passat 25 de març de 2015, l'Escoleta de Riells va demanar una trobada amb l'Ajuntament de Riells i Viabrea i se'ns va citar el dia 1 d'abril de 2015.

Els primer que ens va dir l'Ajuntament és que els interessava que hi hagués l'Escoleta: "Volem mantenir el servei sempre hi quan no ens suposi una despesa extraordinària".

Recordem que no han fet cap despesa extraordinària a l'Escoleta ja que el servei de la llar d'infants suposa un 'cost zero' per l'Ajuntament i pel poble perquè està cobert per les subvencions que dóna la Generalitat de Catalunya i/o la Diputació de Girona i que si en algun moment l'haguessin de fer, així ho reconeix el contracte en el seu article 7.2.


La llum, l'aigua i el telefon són despeses que cobreix l'Ajuntament tal com indica l'article 10.3 del contracte de concessió: "Aquestes despeses seran a càrrec de l'Ajuntament a traves de les pròpies partides".

D'altra banda l'Ajuntament va posar sobre la taula el tema de "la persona de més" i davant d'això, l'Escoleta va plantejar la inviabilitat de comptar amb una persona menys.

El decret 282/2006 de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle d'Educació Infantil i els requisits dels centres diu que "el nombre mínim de professionals en PRESÈNCIA SIMULTÀNIA ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més un". Entenent que la funció d'aquests professionals és atendre als infants i no deixar de fer-ho per atendre tasques administratives.

Davant de tot, un servei de qualitat.

L'Ajuntament manté que no veuen necessària aquesta figura al·legant que l'educadora que fa de reforç pot deixar de fer la seva feina i passar a fer les tasques de gestió general del centre o, si més no, que aquesta despesa no es pot imputar com a part del dèficit. L'Escoleta recorda que en el contracte es contempla aquesta figura com una despesa pressupostable.

Altres temes plantejats:

L'Ajuntament està disposat a publicitar l'Escoleta de Riells perquè el curs 15/16 tingui, de nou, una ocupació màxima. També es va oferir a cobrir despeses que no els hi toca cobrir fora de pressupost (reposició de material pel pati, reposició d'aparells elèctrics espatllats...).

L'Escoleta va proposar compensar el canon anual amb dues places destinades a famílies amb dificultats econòmiques. També va exposar l'existència d'altres subvencions (de menjador, de transport, de reposició de material del pati...) que seria interessant demanar.

Al final de la trobada es va plantejar que cada una de les parts aportés una proposta de solució al problema en el que es troba la llar d'infants municipal.

Per part de l'Ajuntament es va proposar donar una bestreta a l'Escoleta de 10.000 € a tornar sense interessos en diferents quotes.

Per part de l'Escoleta es va proposar baixar, dins el que marca la llei, les categories de les professionals que hi treballen per poder mantenir el servei amb 4 persones, suposant així, un cost zero a l'Ajuntament.
Es va proposar renunciar a part del benefici industrial.

Es va proposar establir una forma de pagament mensual del dèficit que es genera cada mes per evitar l'acumulació del mateix i que l'import a restablir de cop, a final de curs, fos tant elevat.

L'Ajuntament va veure viable la proposta de l'Escoleta sempre i quan el cost per el consistori sigui zero.
L'Escoleta de Riells, davant la bona disposició de l'Ajuntament, presentarà una proposta per liquidar el dèficit del curs 13/14 i per la liquidació dels possibles dèficits que es generin en cursos futurs (inclús el present curs 14/15).

No hay comentarios:

Publicar un comentario