martes, 21 de abril de 2015

ERC vol sancionar el dret a la protesta de l'Escoleta

Avui un policia local ha arribat al matí a l'Escoleta i ha fet entrega del següent document on tres regidors de Riells i Viabrea amenacen amb sancions i multes en funció de l''Ús dels béns públics' de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Riells i Viabrea. L'objectiu principal és que les cooperativistes treguin les pancartes informatives del conflicte amb l'Ajuntament i deixin de fer servir les samarretes de la campanya #QuiManaNoPaga.Per començar cal dir que aquest document és nul de ple dret segons la Llei 30/1992 i suposa l’incompliment dels més elementals principis del procediment sancionador per causa de:
  • Incompetència de l’òrgan que el dicta: tres regidors municipals —Felipe González (Regidor d'Ensenyament), Adriana Puig (Reg. d'Hisenda) i Francesc Tàpia (Reg. de Sanitat)— i no la Junta de Govern o el Ple Municipal.
  • Absència absoluta de forma.
  • Absència de la més mínima fonamentació jurídica
Remarcar també que l’article referenciat de l’Ordenança de Civisme de Riells i Viabrea no és d’aplicació donat que no estableix res en relació a immobles de titularitat pública. Es parla de mobiliari urbà, arbrat i altres elements de la via pública. L’Ordenança de referència és inaplicable quan es refereix a la col·locació de propaganda a suports públics o privats.

Esforços en va versus realitats inqüestionables

Davant de tot el conflicte exposat en la campanya de denúncia #QuiManaNoPaga sorprèn que l'Ajuntament de Riells i Viabrea destini temps i recursos obligant a retirar unes pancartes de l'Escoleta i no ho faci en solucionar el problema de fons: ofec econòmic + mala publicitat + interessos personals = mobbing.

La justificació és la mala imatge del centre de cara a futures inscripcions però una inqüestionable realitat és que tot just queda un mes per les eleccions municipals i el partit del govern es vol treure de sobre tot el que pugui afectar a la seva mala publicitat. L'Ajuntament planteja el tema com una simple recomanació per tal d’afavorir les matricules, però al mateix temps cita una normativa acompanyada de sancions.

L’Ajuntament té com a únic interès silenciar a aquesta cooperativa i aturar la seva campanya de reivindicació doncs demanar que les educadores i mestres vagin uniformades per una qüestió d’imatge és senzillament ridícul. A part de que avui dia les cooperativistes van més uniformades que mai i que mai abans s’ha parlat de cap mena d’uniforme, no existeix sustentament legal o convencional que indiqui la necessitat d’uniforme en cap centre educatiu públic del país.

Altres realitats que l'Ajuntament obvia són:

  • Va ser l'Escoleta qui ha insistit a l'Ajuntament per a que faci promoció de l'Escoleta donada la inactivitat municipal.
  • Ha estat l'Escoleta qui ha promogut una entesa i solució i per això s'ha vist obligada a iniciar una campanya que mai hauria volgut començar.
  • L'Ajuntament es refereix a la reunió mantinguda el passat dia 1 d’abril de 2015 com si de la mateixa n’hagués sortit algun acord que posés fi a la llarga controvèrsia al voltant de la llar d’infants municipal. Allà només va sortir la manifestació de l'Ajuntament de bona voluntat per tal d’arribar a un acord. Res diferent al que ha resultat de moltes altres reunions anteriors.
Creure que aquesta cooperativa aturarà les seves reivindicacions per quatre bones paraules —que després es contradiuen amb les accions empreses per l’Ajuntament— és no entendre res de res. L’Escoleta reclama, simplement, un tractament just i afirmar repetidament que les cooperativistes es volen enriquir amb la seva reivindicació —coneixent com coneix l’Ajuntament la precarietat de les treballadores de la llar d'infants— és un insult a la intel·ligència i falta de respecte imperdonable.

Esperant una resposta versus forçant la màquina

L'Escoleta va presentar una proposta per arribar a una ràpida entesa però a dia d'avui la única resposta és aquesta amenaça de sancions per unes pancartes. El temps va passant i no hi ha resposta ni data de reunió. Contràriament, l'Ajuntament estableix unilateralment un estudi econòmic que contradiu el pressupost i tancament del curs 2013/2014 i el pressupost del present curs 2014/2015, pendent de tancament. L'Escoleta impugnarà aquest estudi econòmic tenint present les renúncies voluntàries que les treballadores estan disposades a fer per tal d'arribar a un acord.

No, no tot s'hi val

L’actitud de l’Ajuntament sembla estar en aturar i silenciar la campanya de cara a les eleccions i un cop passades tornar a la seva vella estratègia de deixar morir per inanició a la llar d’infants municipal. Si l’Ajuntament pretén aturar la campanya (que ja havia estat temporalment paralitzada a nivell de mitjans i xarxes) ja sap què ha de fer i és justament el contrari del que està fent fins ara.

L'Escoleta sol·licita formalment a l'Ajuntament quin és el procediment per penjar les pancartes doncs fins que no es resolgui el conflicte aquestes són una eina d'evidenciar el mateix. La informació, la transparència i el dret a la protesta són valors intrínsecs a les anomenades democràcies malgrat els governants de torn vulguin limitar-ne la seva extensió. Igualment, en cas de no complir els requeriments legals, l'Escoleta farà front al cost que suposi que un agent de l'autoritat s'enfili a una escala per retirar les pancartes i a una multa per no haver-les retirat.

L'Escoleta aprofita aquesta i qualsevol comunicació per sol·licitar que es doni deguda i urgent resposta a l’escrit de proposta de data 15 d’abril de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario